GOF.cz je místo, kde se dozvíte odpovědi na vaše otázky. Otázky můžete pokládat jednoduše bez registrace.


Jaký je rozdíl mezi kulturou a uměním?

0 hlasů

Jaký je rozdíl mezi kulturou a uměním? Jsou to synonyma nebo nejsou?
otázáno Mar 23, 2012 napsal anonymní

1 odpověď

0 hlasů

Kultura

Slovem kultura se původně označovalo pěstování užitkových plodin. Jako metaforu ho použil Marcus Tullius Cicero pro překlad Platónova pojmu „péče o duši“ a od XVI. století se používá pro označení vybraných lidských činností, zejména uměleckých (tzv. „vysoká kultura“). Do ní patří literatura, umění, hudba, případně i věda a filosofie. V tomto smyslu máme dnes kulturní rubriku v novinách nebo ministerstvo kultury. Proti této vybrané, elitní vysoké kultuře, vyžadující vzdělání a péči, stála pak „nízká“ či lidová kultura, pozdější popkultura.

Proti tomuto úzkému významu pojmu kultury se ohradil už  Goethe. V jeho pojmu kultury pnesmí chybět „ani oblečení a jídelní zvyky, dějiny ani filosofie, umění ani věda, dětské hry ani přísloví, hospodářství ani literatura, politika ani soukromí. Právě v tomto širokém významu dnes pojem kultury užívá antropologie i sociologie.

Kultura tedy zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale

  • co se musí naučit, aby se stal platným členem své společnosti;
  • co sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od starších;
  • co je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem mnoha generací;
  • co se udržuje tím, že se o to lidé starají a pečují;
  • co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných.

Antropolog Clifford Geertz charakterizuje kulturu jako „síť významů“, v nichž a s jejichž pomocí člověk žije, které přijímá od své společnosti a které naopak předává svým dětem. Podle Gerta Hofstede je to „kolektivní software“ společnosti. Z jiného hlediska je to způsob, jak lidé žijí v souladu svých přesvědčení, jazyka, dějin i třeba způsobu oblékání. Sdílené hodnoty, symboly, způsoby chování a gesta vytvářejí společný rámec lidských jednání, budí vzájemnou důvěru a pomáhají dobré komunikaci.

Umění

Umění (od „uměti“) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od renesance se však nejčastěji užívá v užším smyslu “krásných umění“, kde se klade důraz na tvořivost, originalitu a individualitu umělce.

Umění v tomto smyslu se od starověku dělí na umění výtvarná, která vytvářejí trvalá vizuální umělecká díla (například malířství, sochařství, architektura), a umění múzická či performativní, kde umělec sám vystupuje před publikem (například tanec, zpěv, hudba, divadlo).

 

Shrnutí:  umění je součást, podmnožina kultury

 

 

 

 

 

odpovězeno Mar 23, 2012 napsal anonymní

...