GOF.cz je místo, kde se dozvíte odpovědi na vaše otázky. Otázky můžete pokládat jednoduše bez registrace.


Co znamená slovo Savaot?

0 hlasů


Co znamená slovo Savaot?

otázáno Feb 11, 2012 napsal anonymní

1 odpověď

0 hlasů

Savaot nebo také Savaoth ( Adonaj Ceva’ot, יהוה צבאות) je jedno z jmen Boha.

Savaoth se do češtiny překládá jako Hospodin zástupů.

Jména se používá v Službě boží.

 Staroslověnsky: Svjat, svjat, svjat Hospoď Savaoth: ispolň nebo i zemľa slavy Tvojeja, osanna vo vyšnich: blahosloven hrjadyj vo imja Hospodne, osanna vo vyšnich. 

Česky: Pán zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

V Bibli například:

Protož rci těmto: Takto praví Hospodin zástupů: Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám, praví Hospodin zástupů. 

Zechariah 1:3

 

 

odpovězeno Feb 11, 2012 napsal anonymní

...